PRIVACY-BELEID

Inleiding

 

NORDIKA zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy.

 

Dit Privacybeleid geeft details over ons gebruik van de persoonlijke informatie over u die we verzamelen via een website van NORDIKA die naar dit Privacybeleid linkt.

 

Dit Privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonlijke informatie die u ons per telefoon, sms, e-mail, post of andere correspondentie verstrekt, persoonlijk en door het kopiëren van uw persoonlijke gegevens die u via uw identiteitskaart hebt verkregen.

 

Om u te kunnen voorzien van een volledig scala aan diensten, kunnen we gegevens over u moeten verzamelen.

 

In dit privacybeleid wordt het volgende uitgelegd:

 

Wie zijn de betrokken partijen

Welke gegevens verzamelt NORDIKA over jou?

Hoe NORDIKA de over u verzamelde gegevens gebruikt

Wanneer NORDIKA uw gegevens kan gebruiken om contact met u op te nemen

Als NORDIKA uw gegevens aan een derde partij bekendmaakt

De keuzes die u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt

In deze privacyverklaring (“Privacybeleid”) bedoelen we : NORDIKA”: WANTO sprl, gevestigd te 1332 Genval, Rue des Ateliers 31, BTW-nummer: 0700.42.51.19, en “Gebruiker”, “u”: elke natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie, van welke aard ook, met NORDIKA heeft of aangaat via zijn online platform.

 

NORDIKA verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u dergelijke gegevens verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “algemene verordening gegevensbescherming” genoemd).

 

De sites van NORDIKA bevatten hyperlinks naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en kunnen ook gebruik maken van cookies. We raden u dan ook ten zeerste aan om ze te herzien. Hun beleid is van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens die u indient of die door middel van cookies worden verzameld wanneer u deze websites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

 

Welke gegevens verzamelt NORDIKA?

Wanneer u een NORDIKA-site bezoekt of zich registreert voor NORDIKA-diensten zoals offerteaanvragen, of wanneer u per e-mail contact opneemt met NORDIKA, kunnen wij persoonlijke gegevens over u ontvangen.

 

Dit kan ook persoonlijke gegevens omvatten die u ons hebt verstrekt, zoals uw naam, post- of e-mailadres, telefoon- of mobiel telefoonnummer, geslacht of geboortedatum, persoonlijke interesses.

 

Voor welk doel gebruikt NORDIKA de over u verzamelde gegevens?

NORDIKA gebruikt uw persoonlijke gegevens voor een aantal doeleinden, met name :

 

om u te voorzien van informatie over onze diensten

om uw vragen en verzoeken om informatie te beheren

om “administratieve redenen”, wat betekent dat NORDIKA contact met u kan opnemen om redenen die verband houden met de online dienst of inhoud waarvoor u zich heeft geregistreerd

om u relevante advertenties te tonen, zoals beschreven in artikel 4; en

om contact met u op te nemen met betrekking tot een van uw verzoeken

voor analyse- en onderzoeksdoeleinden om de dienstverlening van NORDIKA te verbeteren

we gebruiken en onthullen ook geaggregeerde informatie (waarin geen enkel individu is geïdentificeerd of identificeerbaar) voor marketing- en strategische ontwikkelingsdoeleinden

voor de goede uitvoering van de leveringen in verband met uw bestellingen.

 

 

Als NORDIKA van plan is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor doeleinden die hierboven niet zijn genoemd, zullen wij u hiervan op voorhand op de hoogte stellen.

 

Wanneer neemt NORDIKA contact met u op?

NORDIKA kan contact met u opnemen:

 

in het kader van elke contractuele relatie met NORDIKA

in het kader van een verzoek om een commercieel aanbod

als onderdeel van de correspondentie die wij van u ontvangen of opmerkingen of klachten die u maakt over de diensten of producten van NORDIKA

in het kader van een aanvraag

in het kader van onze wettelijke rechten en plichten

in het kader van eventuele gepersonaliseerde diensten (met name de levering van uw bestellingen)

als onderdeel van een bijdrage die u bij NORDIKA heeft ingediend…

om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over de diensten van NORDIKA (deelname is altijd op vrijwillige basis)

om eventuele materiële wijzigingen in het beleid en de praktijken van NORDIKA bij te werken

voor marketingdoeleinden overeenkomstig artikel 4.

Wij zullen nooit contact met u opnemen om persoonlijke informatie op te vragen die geen verband houdt met onze diensten of activiteiten. Als u e-mails of telefoontjes ontvangt van mensen die zich voordoen als NORDIKA-vertegenwoordigers, informeer dan onmiddellijk onze klantendienst via het e-mailadres info@nordika.be .

 

Wordt er contact met u opgenomen voor marketingdoeleinden?

NORDIKA zal u alleen e-mails sturen of contact met u opnemen voor marketingdoeleinden wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven door de procedure te volgen die is beschreven in de artikelen 7 en 9. We kunnen af en toe contact met u opnemen om uw mening te vragen over bepaalde onderwerpen met betrekking tot NORDIKA. NORDIKA kan de inhoud van het bericht personaliseren op basis van de informatie die u ons heeft verstrekt.

 

Zal NORDIKA uw persoonlijke informatie delen?

NORDIKA zal uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden en zal uw gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden.

 

In de regel gebruiken wij uw gegevens binnen NORDIKA en delen wij uw gegevens niet buiten NORDIKA, tenzij u hierom vraagt of toestemming geeft, met uitzondering van :

 

bekendmaking is vereist of toegestaan bij wet (bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen of wetshandhavingsinstanties), bij gerechtelijk bevel, of ter voorkoming van fraude of andere misdrijven; of

als NORDIKA niet langer optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens na een fusie, een overname of een andere vorm van wijziging van de zeggenschap.

in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven.

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan externe dienstverleners, onderaannemers en andere aangesloten organisaties om hen in staat te stellen bepaalde taken uit te voeren en diensten aan u te leveren namens ons (bijvoorbeeld het verzenden van mailings of het afleveren van uw bestellingen). Wanneer we echter gebruik maken van externe dienstverleners, maken we alleen gegevens bekend die nodig zijn voor het uitvoeren van hun dienst. Bovendien verplichten onze contracten met deze externe dienstverleners hen om uw gegevens veilig te bewaren en niet te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden. Wij geven uw gegevens niet door aan derden voor hun eigen direct marketingdoeleinden, tenzij u ons daarom heeft gevraagd.

Hoe lang bewaart NORDIKA uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op onze systemen slechts zolang als nodig is voor de betreffende activiteit, of zolang als wettelijk of contractueel is bepaald voor een contract tussen u en NORDIKA.

 

Wat kunt u doen met de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt?

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken en er bezwaar tegen te maken, het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken en het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen.

 

U kunt uw rechten afdwingen door contact op te nemen met onze DPR door een e-mail te sturen naar info@nordika.be .

 

Kun je nagaan welke persoonlijke gegevens NORDIKA over jou heeft?

In overeenstemming met de algemene regels voor gegevensbescherming heeft u het recht op toegang tot en correctie van de persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van NORDIKA. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door rechtstreeks contact op te nemen met onze DPR, door een e-mail te sturen naar info@nordika.be .

 

Wat gebeurt er als u niet tevreden bent met de manier waarop NORDIKA uw persoonlijke gegevens beheert?

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

– Per post: Belgisch Agentschap voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Rue de la Presse, 35, 1000

 

Brussel.

-Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

-Per fax : +32 (0)2 274 48 35

– Per e-mail naar commission@privacycommission.be

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.